2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Dersi Senebaşı Zümresi

Şub 18

Paylaş!

2013- 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI          

   İNGİLİZCE DERSİ SENEBAŞI ZÜMRESİ
2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Dersi Senebaşı Zümresi2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Dersi Senebaşı Zümresi
GÜNDEM MADDELERİ :

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yoklama
2. İngilizce Bölüm Başkanı ve yazman seçimi
3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve okutulacak derslerin müfredat programlarının incelenmesi,
4. 7 Eylül 2013 tarihli Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 ,8 ,10 ,13 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 , 51, 52 ,53,54,55,56,57,58,59,60 ve 61. Maddelerinin okunup incelenmesi..
5. Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı’ nın okunup incelenmesi .
6. Yabancı Dil Öğretiminin genel amaçları
7. Atatürk inkılap ve ilkelerinin öğretim esasları doğrultusunda planlara yansıması (2104ve 2488-2575 T.D).
8. Bir önceki öğretim yılının değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bu öğretim yılı için çözüm önerileri
9. İngilizce Dersi Öğretim Programı Temel İlkeleri ve Yabancı Dil Öğretiminde Genel İlkeler
10. Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin belirlenmesi.
11. İngilizce öğretiminde öğretmenin ve öğrencinin rolü
12. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi ,konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve Ünitelendirilmiş Yıllık plan ile Ders planlarının hazırlanması
13. Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
14. Ortak Sınavların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik kararların alınması
15. Bilim ve Teknolojideki gelişmelerin programlara yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması
16. Performans ve Proje Çalışmaları ileilgili esasların ve konularının belirlenmesi.
17. 2013-2014 öğretim yılında başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler.
18. 9. Sınıflara uygulanacak seviye tespit sınavının esaslarının ve konularının belirlenmesi.
19. Derslerde kullanılacak araç ve gereçler.
20. Diğer zümrelerle, Rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
21. Yıl içinde yapılacak zümre toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi.
22. Dilek ve temenniler