Kimya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Şub 09

Paylaş!

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

kimya dersi zümre toplantı tutanakları2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama
2. Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarının incelenmesi ve amaçların planlara yansıtılması
3. Kimya dersinin genel amaçlarının okunması, 9 sınıf kimya öğretim programının incelenmesi
4. 2012–2013 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi
5. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi
6. Yeni yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin
incelenmesi
7. Yıllık ve ders planlarının hazırlanmasında temel alınacak esaslar
8. Atatürkçü görüşler doğrultusunda derslerin işlenişi
9. Derslerde uygulanacak yöntem, teknik ve araç gereçlerin tespiti
10. Diğer zümrelerle işbirliği esasının görüşülmesi
11. Öğrencilerin eğitiminde dikkat edilecek hususlar ve öğrencinin başarısını arttıracak
tedbirler
12. Ölçme ve değerlendirme
13. Proje ve Performans konuları
14. Dilek ve temenniler

Popüler aramalar:

  • kimya bölge zümre tutanakları
  • kimya eğitim bölge zümresi