2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Mar 29

Paylaş!

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

2013-2014-EĞİTİM-ÖĞRETİM-YILI-TÜRK-EDEBİYATI-DERSİ-ZÜMRE-ÖĞRETMENLER-1.DÖNEM-TOPLANTI-TUTANAĞI.doc (84 downloads)

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama, kurul yazmanının seçimi

2.    Zümre başkanının seçimi

3.       Bir önceki toplantı tutanağının değerlendirilmesi

4.       Önemli kanun, yönetmelik ve genelgenin okunması

5. 1739 sayılı Tebliğler Dergisinden Milli Eğitimin Temel Kanununun önemli maddelerinin okunması

6. Mayıs 1998 tarih ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilme esasları yönergesinin incelenmesi

7. 2098, 2015, 1611, 1747, 2003 sayılı tebliğler dergisi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.1993tarih ve 2362 sayılı Tebliğler Dergisindeki Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının incelenmesi. 20.11.1991 tarih ve 304 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile 2370 sayılı Tebliğler Dergisinden konuyla ilgili bölümlerin okunması. Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Türk Edebiyatı dersi müfredat programının incelenmesi.

8. 27.11.1989 tarih ve 2300 sayılı Tebliğler Dergisinden ödev yönetmeliğinin incelenmesi.

9. Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ile ilgili 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. maddelerinin okunması

10. Öğrenci başarı istatistiklerinin incelenmesi

11. Yıllık ve günlük planların hazırlanması

12. Yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

13. Ders araç ve gereçlerinin tespiti ve yararlanma usulleri

14. Değerlendirme

 

  1. Yazılı sınavların yapılış şekli ve not verme
  2. Sözlü değerlendirme

 

15. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin incelenmesi, belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmalara ilişkin hususlar.

.

16. Yıl içinde yapılacak deney, gezi, gözlem çalışmaları ve planlanması

 

17. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak okul içi ve okul dışı işbirliği esaslarının planlanması

 

18. Ödev konularının tespiti ve değerlendirme sisteminin belirlenmesi.

 

19. Edebiyat derslerinde verimliliği artırıcı önlemlerin tartışılması

 

20. Okumayı özendirici önlemlerin alınması

 

15. Dilek ve temenniler