2013- 2014 EĞİTİM Ve ÖĞRETİM YILI TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Eyl 16

Paylaş!

2013- 2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin Genel ve Özel Amaçlarının incelenmesi,
3. 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI Genelgesinin incelenerek derslere aktarılması hususunun zümre toplantı tutanaklarına yazılması,
4. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf Geçme ile ilgili hükümlerinin incelenmesi ve değerlendirmesi, Ölçme ve değerlendirmede standardın belirlenmesi
5. Ödev Konuları
6. 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı çalışma takviminin incelenmesi,
7. Yıllık ve günlük planların işlenmesinde görülen eksiklikler ve çözüm yolları,
8. Dersin İşlenişi,
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Popüler aramalar:

  • 2014 YILI HASTALIKLARDA İLK YARDIM