Haber Fotoğrafı Modülü

May 29

Paylaş!

MEGEP tarafından hazırlanan Haber Fotoğrafı ModülüAÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………………..ii
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………………1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………….3
1. HABER FOTOĞRAFI VE HABER FOTOĞRAFÇILIĞI ……………………………….3
1.1. Haber Fotoğrafı…………………………………………………………………………………….3
1.2. Haber Fotoğrafının Farklılıkları…………………………………………………………….13
1.3. Haber Fotoğrafının Nitelikleri ………………………………………………………………14
1.3.1. Düşünsel Bir Ürün Olması……………………………………………………………..14
1.3.2. İkna Etme Gücünün Olması……………………………………………………………15
1.3.3. Tarihe Tanıklık Etmesi ………………………………………………………………….18
1.3.4. Anlık Olması………………………………………………………………………………..20
1.3.5. Yazıyla Desteklenmesi…………………………………………………………………..21
1.4. Haber Fotoğrafçılığı…………………………………………………………………………….22
UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………….27
ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………..29
2. HABER FOTOĞRAFI ÇEKMEK……………………………………………………………….29
2.1. Haber Fotoğrafının Değerini Belirleyen Ölçütler …………………………………….29
2.2. Teknik Özellikler ve Kompozisyon Öğeleri ……………………………………………30
2.3. Haber Fotoğrafı Çekme………………………………………………………………………..35
2.3.1. Haber Fotoğrafı İçin Ön hazırlık……………………………………………………..35
2.3.2. Çekim Süreci………………………………………………………………………………..38
2.4. Fotoğrafın Değerlendirilmesi………………………………………………………………..42
UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………….44
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………46
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….48
CEVAP ANAHTARI…………………………………………………………………………………….49
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………….50

Popüler aramalar:

  • Haber Fotoğrafı modülü