Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tem 31

Paylaş!

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10-A-MESL-GELİŞİM.docx (75 downloads)
1-Girişimci iş yerinin teknik ve idari donanım gereksinimini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?
a)makine ekipman yerleşimini b)iklim şartlarını c)bina içi yerleşim d)Bina dışı düzenlemeler
2-Aşağıdakilerden hangisi VUK’da mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlardan biri değildir?
a)işi bırakma b)vergi levhası c)işe başlama d)adres ve işyeri sayısındaki değişiklik
3-Aşağıdakilerden hangisi belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumluluklarından biri değildir?
a)İş yeri açma çalışma ruhsatı alma harç ödeme b)ilan ve reklam vergisi ödeme
c)çevre temizlik vergisi ödeme d)ısınma ve elektrik ödeme
4-Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır ifadesi neyin tanımıdır?
a)iş planı b)iş c)doküman d)kredi
5-Bir iş planında işin tanımı , pazarlama, organizasyon planı,finansman neyi içermektedir?
a)iş planı çeşitleridir b)iş planı bölümleridir c)iş planı sınıflarıdır d)iş planı türleridir
6-Planlama denetleme amacı ile kısa orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangi sınıflandırma çeşididir?
A)Süreye göre sınıflandırma b)işleve göre sınıflandırma
C)planına göre sınıflandırma d)faaliyet alanlarına göre sınıflandırma
7-Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A)iş fikri belirleme b)araştırma c)koordinasyon d)organizasyon
8-İşletmede kullanılacak hammadde makine bina araç gereçler vb.elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)insan gücü organizasyonu b)koordinasyon c)yer araç gereç ve yöntemlerin belirlenmesi d)planlama
9- Aşağıdakilerden hangisi işin fiilen kurulması ile ilgili değildir?
a)iş yeri kiralama b)yasal kuruluş işlemleri c)personel temini d)rakiplerle iletişim
10-Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a)İşgücü gereksinimi b)çevresel etkiler c)iş fikri d)enerji gereksinimi
11-Bir işletme personel alırken aşağıdaki kaynaklardan hangilerine başvurabilir?
a)ilanla b)iş kurumu kanalıyla c)personelin yakınlarına haber göndererek d)hepsi
12-İş planı aşağıdakilerden hangisini içermez.
a)Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini b)piyasa özelliklerini c)işletmenin yasal yapısını d)iş kurmada rehber olmayı
13-Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz?
A)İş yerine ait bilgiler b)pazarlama stratejisi c)işçiye ait bilgiler d)İş planı türleri
14-Binanın büyüklüğünün yerinin planının,konumunun ve gerekli ticaret araçlarının tanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir?
a)iş yerine ait bilgiler b)pazarlama stratejilerine c)işe ait bilgiler d)mali düzenlemelere
15-‘Tutulacak yol davranış biçimidir’ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)koordinasyon b)araştırma c)plan d)planlama
16-Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun aşamalarından bi ri değ ildir?
a)işlerin organizasyonu b)insan gücünün organizasyonu
c)finans kaynakları d)yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi
17-Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler kişiler ve işyerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?
a)koordinasyon b)organizasyon c)araştırma d)planlama
18-Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dökümana ne ad verilir?
a)iş planı b)doküman c)iş d)kredi
19-Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a)işgücü gereksinimi b)iş fikri c)çevresel etkiler d)enerji gereksinimi
20-Kendi adına bağımsız çalışanların işe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)bağ-kur b)emekli sandığı c)SSK d)hepsi