Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

Ara 23

Paylaş!

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

İdaremizce ihtiyaç duyulan ve satın alınması düşünülen aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları yazılı malların / hizmetlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 9’uncu Maddesi gereğince yaklaşık maliyetinin tesbitine esas olmak üzere; ilgili kişi kurum ve firmalardan yaklaşık maliyetinin tesbitine esas olmak üzere, her türlü fiyat araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçları yukarıda tabloda gösterilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, ihaleye çıkılması düşünülen mal / hizmetlerin fiyat araştırması neticesinde; 4734 Sayılı İhale Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince yaklaşık maliyetinin KDV hariç yukarıda belirtildiği gibi takdir ve tesbit edilerek iş bu Hesap Cetveli tarafımca / tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.Popüler aramalar:

  • yaklaşık maliyet hesap cetveli
  • yaklaşık maliyet hesap cetveli örneği
  • yaklaşık maliyet cetveli örneği
  • meb otomasyon
  • yaklaşık maliyet hesap cetveli formu
  • yaklaşık maliyet cetveli
  • yaklaşık maliyet hesaplama cetveli
  • yaklaşık maliyet hesap cetveli excel
  • yaklaşık maliyet formu
  • maliyet hesap cetveli